top of page
Rikhardinkatu 1b 17, Helsinki-18.jpg
AIKAPERUSTEINEN VELOITUS

Palkkioveloituksemme perustuu toimeksiannon vaatimaan aikaan. Työn vaativuudesta ja kiireellisyydestä riippuen laskutamme 200-250 euroa tunnissa (248-310 euroa sis. alv). Tuntipalkkio sovitaan toimeksiannon alkaessa.

Yksittäisistä puhelinneuvotteluista ja vastaavista erillistoimenpiteistä laskutamme 0,25 tunnin ajankäytön mukaan. Asiakkaan puolesta maksetut suoranaiset kulut laskutamme erikseen.

Tavanomaiset toimistokulut, kuten puhelin-, postitus- ja kopiointikustannukset sisältyvät toimenpiteistä perittäviin palkkioihin. Suuremmat kopiomäärät tai tavanomaista suuremmat postituskulut, kuten lähetykset ulkomaille tai pakettien lähettäminen, voidaan kuitenkin veloittaa erikseen samoin kuin muut tavanomaista suuremmat toimistokulut.

Laskun maksutavasta ja –ajasta sovitaan kussakin tapauksessa, tavallisimmin laskutamme oikeusasteittain tai toimeksiannon päättyessä. Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, laskutamme suoraan vakuutusyhtiötä ja asiakkaalta peritään omavastuuosuus.

 

Puhelinneuvonta yleisellä tasolla on maksutonta.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS JA OIKEUSAPU VALTION VAROISTA

Toimistomme selvittää aina, onko asiakkaalla oikeusturvavakuutuksen sisältävä vakuutus. Teemme asiakkaan puolesta oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöön ja varmistamme, että vakuutus kattaa asiasta aiheutuvat kulut. Oikeusturvaetu sisältyy tavallisesti yksityishenkilön kotivakuutukseen ja kattaa tyypillisesti suuren osan asiassa syntyneistä oikeudenkäyntikuluista.

 

Selvitämme yksityishenkilöiden kohdalla myös, onko asiakkaalla oikeus oikeusapuun valtion varoista. Mikäli asiakas on oikeutettu oikeusapuun, määräytyy toimistomme palkkioveloitus oikeusavun perusteista annetun asetuksen mukaisesti

bottom of page