top of page
Rikhardinkatu 1b 17, Helsinki-6_edited.jpg
VÅRA EXPERTER PÅ DIN SID
Rikhardinkatu 1b 17, Helsinki-2_edited.jpg
JOHAN BÜTZOW

Johan Bützow

Advokat, Videhäradshövding

Helsingfors & Borgå

+358 400 497 305

johan.butzow@johanbutzow.fi

AURI BÜTZOW

Jurist

Rättegångsbiträde med tillstånd

Helsingfors & Borgå

+358 50 479 7622

auri.butzow@johanbutzow.fi

Rikhardinkatu 1b 17, Helsinki-4.jpg
Johan Bützow
JOHAN BÜTZOW

Jag grundade min advokatbyrå år 1987, och under min karriär har jag personligen hanterat över 2000 uppdrag. Under årens lopp har jag samlat bred erfarenhet inom olika rättsområden. Flera av mina kundrelationer har varit långvariga, och jag har betjänat många familjer och företag i två generationer.

Jag har särskild kompetens inom äktenskaps- och arvsrätt, bostads- och fastighetstvister, byggentreprenader och bostadsrättsföreningars ärenden. Jag tar gärna emot uppdrag inom andra rättsområden också. Jag hanterar mina uppdrag på finska.

På fritiden är jag intresserad av musik, litteratur och att tillbringa tid på stugan.

ARBETS- OCH UTBILDNINGSHISTORIK

1987–

Advokatbyrå

Johan Bützow Oy

Jag grundade min egen advokatbyrå 1987, och jag är fortfarande på samma väg. 

1984–1986

Jurist

Innan jag grundade mitt eget kontor arbetade jag som biträdande advokat i två år. Under dessa år blev jag även antagen som ledamot i Advokatsamfundet (år 1985).

1983–1984

Auskultation, videhäradshövding

Jag gjorde min auskultation i Tusby tingsrätt år 1983. Domarutbildningsnämnden beviljade mig titeln videhäradshövding följande år, 1984.

1978–1982

Jurist kandidat

Jag avlade examen som juris kandidat vid Helsingfors universitet år 1982.

Auri Bützow
AURI BÜTZOW

Jag sköter ärenden på svenska, finska och engelska.

Jag har jobbat på Advokatbyrå Johan Bützow sedan 2019. Innan detta arbetade jag på offentliga sektorn. Jag har avlagt advokatexamen och följer Advokatförbundets regler i all min verksamhet. 

Jag har ett specialkunnande inom arvsrätt och familjerätt, särskilt boutrednings- och skiftesmansinstitutionen. Jag är insatt i arvsplanering och gillar komplicerade helheter där man på bästa möjliga sätt måste samordna arvlåtarens önskemål, makens och arvingarnas rättigheter samt godtagbar skatteplanering.

 

Jag är också specialiserad i internationell privaträtt och sköter gärna familje- och arvsrättsliga ärenden med internationell anknytning. Även avtals-, bostads-, fastighets- och bostadsaktiebolagsjuridik samt tvister om vårdnad, umgänge och underhåll hör till mitt specialkunnande. Jag sköter också gärna ärenden inom andra rättsområden

På min fritid tycker jag om att åka skidor, cykla, gå på långa vandringsturer och spela musik.

Rikhardinkatu 1b 17, Helsinki-6_edited_edited.jpg
bottom of page