top of page
Rikhardinkatu 1b 17, Helsinki-18.jpg
TIDSDEBITERING

Vår fakturering baserar sig på timtaxa, vi debiterar för den tid som används för uppdraget.

Vår timdebitering varierar mellan 200-250 euro (248-310 inkl. moms) beroende på ärendets art och omfattning. Debiteringen avtalas alltid i början på uppdraget.

Den minsta tidsenheten som används i tidsdebiteringen är 15 minuter.

Utöver tidsbunda debiteringen fakturerar vi extra utgifter separat, som till exempel myndighetsavgifter eller avgifter för handlingar.

Vanliga kontorskostnader, såsom telefon-, post- och kopieringskostnader ingår i avgifterna. Vi fakturerar skilt avgifter som överskrider det sedvanliga.

Om kunden har en rättsskyddsförsäkring fakturerar vi försäkringsbolaget direkt och kunden debiteras självrisken som försäkringsbolaget inte ersätter.

Telefonrådgivning på allmän nivå är kostnadsfri.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING OCH ALLMÄN RÄTTSHJÄLP

Rättsskyddsförsäkringen ingår ofta i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. I samband med ett uppdrag utreder vid alltid kundens möjlighet att få rättsskydd från försäkringsbolag. Vi ansöker också om rättskyddsförmån rakt från försäkringsbolaget.  Rättskyddsförsäkringen ersätter kostnaderna i en tvist till det belopp som framgår av försäkringsvillkoren.

 

Vi utreder också privatpersoners möjlighet att få rättshjälp från statens medel. Läs mer om rättshjälp här.

bottom of page